icon-arrow-right

CO2 gegevens

Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons.
Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De CO2-emissie van Aannemersbedrijf Van der Poel is in 2013 uitgekomen op een totaal van 430 ton CO2. (Scope 1&2 volgens de CO2-Prestatieladder).

Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van leaseauto's.

In 2012 was de uitstoot gelijk aan 385 ton CO2.

Reductie

Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. heeft een CO2-reductie doelstelling van 5% per gerealiseerde € omzet in 2013 ten opzichte van het basisjaar 2010.

In 2013 zet Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. zich in om de CO2-emissie te verlagen door de volgende maatregelen te realiseren:


• Bij alle bouwprojecten gebruik gemaakt van groene stroom.
• Alle nieuwe lease auto's hebben energielabel A of B.
• Werknemers bewust gemaakt van hun energieverbruik.

• Inzet energiezuinige bouwketen.

Duurzaamheid in projecten

In 2013 heeft Van der Poel geen projecten met duurzame installaties opgeleverd.

Contact

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Aannemersbedrijf Van der Poel B.V., 0115-677500, info@poelbv.nl.

+