Zoeken
Afbeelding1.png

MorgenWonen Hout

Uitbreiding van de woningvoorraad staat bovenaan op de volkshuisvestelijke agenda. Direct gevolgd door duurzaam en circulair bouwen. Hoe krijgen we dat gecombineerd? Hoe realiseren we meer woningen en verkleinen we tegelijk onze ecologische voetafdruk? Met MorgenWonen Hout. MorgenWonen Hout is het houtbouwconcept van VolkerWessels. Een ontwikkel- en bouwmethodiek waarmee we zowel grondgebonden woningen als appartementengebouwen (tot 8 bouwlagen hoog) realiseren. Huur en koop, vrije sector en sociaal, binnenstedelijk en landelijk, tijdelijk en permanent.

Revival van hout 

De belangstelling voor houtbouw is explosief gestegen. Dat heeft alles te maken met de duurzaamheidsambities van onze samenleving. Maar óók met de nieuwe mogelijkheden die ons worden geboden door ‘engineered woods’: Cross-Laminated Timber (CLT) waarbij verschillende lagen hout kruislings op elkaar zijn verlijmd, en Laminated Verneer Lumber (LVL), massieve constructie-elementen, gemaakt van dunne, kruislings op elkaar gelijmde vellen hout. 

Specifieke kennis en ervaring

Hout laat zich makkelijk bewerken. Maar pas op, houtbouw is verre van eenvoudig. Zeker als het gaat om gestapelde woningen. Het veronderstelt een vroege integratie van design en engineering in het ontwikkelproces. Specialistische kennis van engineered wood. Expertise op het gebied van brandveiligheid, akoestiek, bouwfysica, vocht- en dampregulatie en garantieverstrekking. 

Het komt allemaal samen in MorgenWonen Hout. 

Innovatief in houtbouwsystemen VolkerWessels past vanuit De Groot Vroomshoop Bouw al vele jaren houtbouw toe. Wat startte met een kleine woonmodule, groeide uit tot een integraal industrieel houtbouwconcept waarmee we elke woningvraag kunnen beantwoorden. Inmiddels hebben we meer dan 300 appartementen in hout gerealiseerd en daarmee zijn we koploper in ons land. We realiseerden ook het eerste massief houten woongebouw van Nederland: M’DAM, dat in 2022 de Nationale Houtbouwprijs in de categorie seriematige houtbouw  in ontvangst mocht nemen. 

MorgenWonen Hout kent twee, elkaar aanvullende bouwsystemen.

Houtmodulebouw

Via dit systeem produceren we in de fabriek driedimensionale modules in CLT, waarmee de woning wordt opgebouwd. Met standaard plattegronden, afgewerkte gevels en installaties grotendeels al aangebracht. Vanwege transportbeperkingen is de maatvoering gelimiteerd. De beukmaat bedraagt maximaal 3,85 meter. Op de bouwplaats worden de modules snel, maar met de grootste precisie aan en op elkaar gekoppeld, tot maar liefst acht bouwlagen hoog. 

Shelt

Voor meer flexibiliteit, ontwerp- en productvrijheid en reductie van de benodigde hoeveelheid hout, ontwikkelden we het systeem Shelt. Een industrieel ‘flatpack’ systeem, waarbij we in de fabriek wand- en vloerelementen samenstellen uit generieke LVL componenten. Deze elementen worden op de bouwplaats razendsnel geassembleerd (een casco appartement is wind- en waterdicht in één dag!), waarna de installateur en de afbouwploeg aan de slag kunnen. Met Shelt zijn we vrij om te variëren met overspanningen tot acht meter, waardoor royale vrij indeelbare ruimten  mogelijk zijn. 

Revitalisering bestaand vastgoed

Hout is licht. Die eigenschap maakt MorgenWonen Hout uitermate geschikt voor het uitbreiden of optoppen van bestaande woongebouwen, zonder dat daarvoor veel extra voorzieningen nodig zijn. Zo kunt u uw huurders eenvoudig en voordelig meer woonruimte aanbieden. Snel en zonder noemenswaardige overlast voor bewoners. 

Duurzaam tot in elke houtvezel

Onze Hout-woningen zijn zeer goed geïsoleerd, kunnen  worden voorzien van zonnepanelen en lenen zich voor elk energiesysteem. Ze voldoen moeiteloos aan de BENG-normen uit het Bouwbesluit. Wie kiest voor houtbouw, draagt serieus bij aan het tegengaan van opwarming van de aarde. Bomen halen tijdens de groei immers CO2 uit de atmosfeer en dat broeikasgas blijft opgeslagen zolang het hout hoogwaardig en permanent wordt gebruikt. En dat is lang, want onze Hout-woningen zijn remontabel en dus circulair. Alle bouwdelen en materialen kunnen opnieuw worden gebruikt. 

Ook de uitstoot van stikstof tijdens de realisatiefase is bij MorgenWonen Hout aanzienlijk minder dan bij traditionele bouw in beton en staal. Er zijn immers veel minder transportbewegingen van en naar de bouwplaats nodig. Zowel voor materialen als voor mensen. Daardoor ervaart de omgeving ook minder overlast. Ook al omdat op de bouwplaats vrijwel alle werkzaamheden  inclusief het hijswerk  met elektrisch materieel kan worden uitgevoerd. Nog een laatste duurzaamheidsaspect: voor elke boom die voor MorgenWonen Hout wordt gebruikt, plaatst VolkerWessels er twee bomen in duurzaam beheerde bossen terug. Zo houden  we de houtvoorraad voor toekomstige generaties op peil. 

Vandaag, voor morgen.

MorgenWonen Hout

Alle flexibiliteit en zekerheden  van MorgenWonen, en ook nog:

■             Volledig circulair en biobased

■             Flexibel, van appartement tot grondgebonden

■             Snel, emissievrij en overlastvrij bouwen

■             Optimale prijs door ruime ervaring en industrialisatie