Zoeken
BB.jpg

Aannemersbedrijf Van der Poel is een Bewuste Bouwer

Samen met enkele collega-bouwers richtte VolkerWessels in 2009 de Bewuste Bouwers op. Een stichting zonder winstoogmerk, gebaseerd op een eerder in Engeland geïntroduceerd succesvol concept. De stichting geeft enerzijds een gedragscode voor bouwplaatsen uit en investeert anderzijds in activiteiten die het imago van de bouw verbeteren.

Een Bewuste Bouwer heeft expliciet aandacht voor medewerkers en veiligheid, voor omgeving en milieu. De stichting beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die met deze aspecten verband houden. Deel uitmakend van VolkerWessels, meldt ook Aannemersbedrijf Van der Poel
haar bouwplaatsen ter beoordeling bij Stichting Bewuste Bouwers aan.

Een bouwplaats die werkt volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers onderscheidt zich op de 5 pijlers: bewust, veilig, verzorgd, milieu en sociaal. De stichting toetst of aan deze uitgangspunten wordt voldaan door audits, mysteriebezoeken en de klachten- en ideeënsite.