Zoeken

Beweging in Bierkaai Hulst

 OVEREENKOMSTEN DEELGEBIEDEN 7 EN 8 WORDEN ONDERTEKEND   Op dinsdag 4 juli 2017 ondertekende wethouder Diana van Damme - Fassaert namens de gemeente Hulst twee overeenkomsten over de Nieuwe Bierkaai te Hulst. Het betreft een overeenkomst voor deelgebied 7, zijnde het ’s-Gravenhofplein én een overeenkomst voor deelgebied 8, zijnde de locatie van Action.

19553984_1508281822526605_1450854363279058936_n.jpg
19553984_1508281822526605_1450854363279058936_n.jpg
Deelgebied 8, huidige locatie Action Hulst

Beide overeenkomsten worden gesloten met Ontwikkelcombinatie ’s-Gravenhofplein BV. Deze BV is speciaal opgericht om verschillende deelgebieden van het herstructureringsproject De Nieuwe Bierkaai in Hulst tot ontwikkeling te brengen. De ontwikkelcombinatie bestaat uit

Aannemersbedrijf Van der Poel BV, Kindt en Biesbroeck Vastgoed BV en Biesbroeck Beheer BV. 

 

In de overeenkomsten spreken partijen met elkaar af dat de ontwikkelaar een bouwplan opstelt en dat de gemeente de betreffende grond voor de ontwikkelaar beschikbaar houdt. Pas nadat de gemeente een vergunning voor het bouwplan van de ontwikkelaar heeft verleend, wordt een verkoopovereenkomst gesloten om de grond aan de ontwikkelaar over te dragen. De ontwikkelaar is voornemens om voortvarend aan de slag te gaan met het opstellen van de benodigde bouwplannen. De planning is om te starten met een bouwplan voor deelgebied 7, het ‘s-Gravenhofplein. Als alles soepel verloopt, kan in het voorjaar 2018 worden gestart met de uitvoering van dat bouwplan. Kort daarna volgt dan de

realisatie van een bouwplan in deelgebied 8, de locatie waar nu de Action is gevestigd. In het

bouwplan voor deelgebied 8 wordt een parkeergarage opgenomen. Deze is groot genoeg om ook te voorzien in de benodigde parkeerplaatsen voor deelgebied 7.