Zoeken

VolkerWessels onderneming

Aannemersbedrijf Van der Poel is een werkmaatschappij van VolkerWessels. VolkerWessels is de handelsnaam van Koninklijke Volker Wessels Stevin NV. Wij zijn een Nederlands concern, met 16.600 medewerkers in 125 werkmaatschappijen, met vestigingen in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten.

Activiteiten

Er wordt gewerkt in een decentrale organisatievorm. Onze bedrijven zijn actief op de volgende gebieden:

 • Woningbouw
 • Utiliteitsbouw
 • Industriebouw
 • Vastgoedontwikkeling
 • Beton- en waterbouw
 • Wegenbouw Netwerkinfrastructuur (kabels en leidingen)
 • Telecominfrastructuur
 • Spoorwegbouw en -onderhoud
 • Installatietechniek
 • Verkeerstechniek
 • Materieelbeheer
 • Parkmanagement
 • Bouwtoelevering
 • Advies en dienstverlening

 

Onze kracht ligt onder andere in uitgebreide kennis en kunde in alle bouwdisciplines, de samenwerking bij multidisciplinaire en integrale projecten, een goede geografische spreiding, een solide financiële positie en gemotiveerde en deskundige medewerkers.

 

De werkmaatschappijen functioneren als zelfstandige ondernemingen met een eigen winst- en marktverantwoordelijkeheid en maken onderdeel uit van een hecht intern netwerk. Wij werken onderling samen op het gebied van business development, juridische zaken, personeelsontwikkeling, assurantiën, financiering en communicatie. Ook worden faciliteiten gedeeld op het gebied van automatisering, materieel, inkoop en dienstverlening.

 

Het zwaartepunt van onze werkzaamheden ligt in Nederland. Verder zijn er vestigingen in: het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten. De projecten van de werkmaatschappijen vinden op wereldwijde schaal plaats. Gemiddeld 16.600 medewerknemers geven dagelijks invulling aan het thema 'Samen bouwen aan wonen, werken en mobiliteit'.

Stakeholders

Tot onze stakeholders behoren onder meer: de rijksoverheid, ministeries, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, ProRail, waterschappen, institutionele beleggers, woningbouwcorporaties, het bedrijfsleven, institutionele opdrachtgevers, woonconsumenten, consortiumpartners, onderaannemers, brancheverenigingen, afvalverwerkers, energieleveranciers, onze medewerkers, werkgevers, werknemersorganisaties, milieuorganisaties, kennisinstituten, lokale gemeenschappen en omwonenden en financiële instellingen.