Zoeken
BVGO-zuid BV werkt in een consortium onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven aan het ontwikkelen en marktgeschikt maken van bio-based-materialen.

Innovatie

BVGO-zuid BV werkt in een consortium onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven aan het ontwikkelen en marktgeschikt maken van bio-based-materialen.

Logo_Europese Unie_03.jpg

Consortium BVGO-Zuid met de TU/e Biobased materialen.

Consortium BVGO-Zuid met de TU/e

BVGO-zuid BV werkt in een consortium onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven aan het ontwikkelen en marktgeschikt maken van bio-based-materialen.

Dit project wordt door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ondersteund middels een bijdrage. We werken samen met kennisinstellingen en bedrijven aan de ontwikkeling van bio-based materialen en testen deze in de praktijk. De materialen worden toegepast in testopstellingen zoals een voetgangersbrug, een verplaatsbaar paviljoen en een ateliergebouw.

Zo wordt onderzocht hoe het materiaal zich, met name constructief gedraagt. VolkerWessels zal onderzoeken hoe dit de producten van dit bio-based materiaal in de reguliere bouwpraktijk toepasbaar zullen zijn.